« قدر دانستن | Main | یک روز خوب »

Comments

دوباره از همان خیابان ها

خیلی زیبا بود

heni

salam az man!:)

saye tanha

amadanat che sade khahad bood
ALIII bood

saye tanha

deltanghe hozuretoon hastam

خاطرات خاك تلخ

نا شناخته، آشنا

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad

April 2012

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30